Om lid te worden van de Vliegclub Teuge afdeling motorvliegen, moet je minimaal in het bezit zijn van een RPL (Recreational Pilot License), een LAPL (Light Aircraft Pilot License) of een PPL ( Private Pilot License). Met dit brevet mag je bij daglicht 'n eenmotorig vliegtuig besturen en enkele passagiers meenemen. De meeste van onze clubleden hebben een dergelijk brevet. Met dit brevet in de hand kun je lid worden van de Vliegclub Teuge en daarna een van onze toestellen reserveren en vliegen.

Entreegeld (éénmalig):   €50,00
Contributie (jaarlijks): vliegclub Teuge algemeen €123,00
  motorvliegafdeling €176,00


Jaarlijkse contributies zijn verschuldigd op de 1ste januari. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van aanmelding de nog resterende maanden aan contributie.

 

Aanmelden als nieuw lid


U kunt zich aanmelden met het volgende formulier.

Nieuwe leden zullen na aannmelding uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

 

Huishoudelijk Reglement (beperkt tot toetreding leden)


Art.1
Zij die lid van de Vliegclub Teuge wensen te worden, dienen zich aan te melden door het invullen en ondertekenen van een door het vliegclub bestuur ter beschikking gesteld aanmeldingsformulier. (Onder aan deze pagina te downloaden)

Art.2
Het vliegclub bestuur zal zich zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanmeldingsformulier aan de secretaris over de toelating tot aspirant-lid van de Vliegclub beraden.

Art.3
De secretaris van de Vliegclub draagt er zorg voor dat naam en adres van het door het vliegclub bestuur toegelaten aspirant-lid op het in het verenigingsgebouw aangebrachte publicatiebord en/of in het verenigingsorgaan worden bekend gemaakt.

Art.4
Tot veertien dagen na verschijning van de aangebrachte publicatie en/of het verenigingsorgaan kunnen de leden hun bezwaren tegen het aspirant-lid schriftelijk bij de secretaris indienen.

Art.5
Indien binnen de hierboven gestelde termijn geen bezwaren tegen het aspirant-lid zijn ingebracht, zal het vliegclub bestuur over toelating tot gewoon lid of jeugdlid beslissen. De uitslag van deze beslissing zal betrokkene schriftelijk of per email worden medegedeeld.

Art.6
Zij die niet tot de vereniging worden toegelaten, houden terstond op aspirant-lid te zijn.

Art.7
Een hernieuwde aanmelding zal binnen een termijn van 18 maanden niet in behandeling worden genomen.

Art.8
Aspirant-leden hebben toegang tot alle voor clubleden toegankelijk gestelde ruimten. Zij kunnen voorwaardelijk bij een afdeling worden ingeschreven en van het afdelingsmateriaal, met inachtneming van artikel 22 der Statuten, gebruik maken. Aspirant-leden hebben geen toegang tot algemene- of afdelingsvergaderingen. Aspirant-leden hebben geen stemrecht.

Art.22
Elk lid van het vliegclub bestuur is gerechtigd ieder lid, onder opgave van redenen, het gebruik van de bezittingen der vereniging te ontzeggen. Het betreffende bestuurslid is verplicht hiervan op zo kort mogelijke termijn de overige leden van het vliegclub bestuur op de hoogte te stellen. In de eerstvolgende vergadering van het vliegclub bestuur wordt dan beslist of deze ontzegging zal worden gecontinueerd.