COMMISSIE TOEZICHT VEILIG VLIEGEN

De Commissie Toezicht Veilig Vliegen VCT/MVA (CVV) is een door het bestuur van de VCT/MVA ingestelde commissie die namens het bestuur toezicht houdt op het dagelijks gebruik van de vliegtuigen van de MVA. De CVV is een commissie van de MVA, die rapporteert en adviseert aan het bestuur. Het bestaat uit de in bijlage 1 genoemde personen. (Artikel 35 van het Huishoudelijk Reglement: als voorzitter van een permanente commissie treedt uitsluitend op een lid van het bestuur, dat de commissie heeft benoemd).
Bij de benoeming van de leden van de CVV zal door het Bestuur worden gekeken naar ervaring (zie bijlage 2.), integriteit, beschikbaarheid en betrokkenheid bij de MVA. Aan deze benoeming is een periode van 2 jaar verbonden, welke door het bestuur weer verlengd wordt bij gebleken geschiktheid. Vóór 1 april van het even jaar ontvangen de CVV-leden een uitnodiging van het MVA-bestuur tot continuering van hun activiteiten in de commissie.

De CVV heeft tot taak:

 • Toezicht op het vliegtechnisch gebruik van de vliegtuigen van de MVA;
 • Toezicht op het vliegtechnische en operationele gedrag van de vliegende leden van de MVA;
 • Checkout van nieuwe leden ( ongeacht voorgaande ervaring );
 • Checkout van leden die niet aan de vliegvaardigheideis hebben voldaan.

De CVV is bevoegd tot het nemen van de volgende maatregelen:

 • Checkvlucht ter controle van de vliegvaardigheid, indien daar naar mening van de CVV twijfel over bestaat;
 • Trainingsvlucht (-en) ter verbetering van de vliegvaardigheid;
 • Verbod tot het zelfstandig uitvoeren van vluchten op clubmaterieel tot het juiste peil van vliegvaardigheid weer is bereikt;
 • Verbod tot het uitvoeren van vluchten met vliegtuigen van de MVA voor één dag ( voor een langere periode zal advies aan het bestuur worden uitgebracht die dat advies al dan niet zal overnemen en uitvoeren );

Van bovengenoemde maatregelen zal de coördinator van de CVV verslag uitbrengen aan het bestuur en aantekening maken in de CVV-map in het clubkantoor. Tevens wordt melding gemaakt aan de voor de MVA werkzaam zijnde operationele afhandelaars (SAS balie-employees).

 • De CVV checkt ook verlenging van brevet, LPE en Medical.
 • De CVV zal de vliegtechnische en operationele kennis van de leden op peil trachten te houden d.m.v. briefingen en lezingen.
 • Bij enig conflict tussen vliegende leden en de CVV zal het bestuur intermediëren, beide partijen horen en uitspraak doen.
 • Van de leden van de CVV wordt een meer dan normale aandacht verwacht voor de technische staat van de vliegtuigen van de MVA.

Bijlage 1
Commissie Toezicht Veilig Vliegen van de VCT, Afd. MVA

Naam

Tel./mobiel

E-mail

 

Jan Voigt (1) (2)

026-4453912

06-22042829

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerard Riensema

055-3667091

06-52024277

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koen van Lohuizen

06-51108603

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(1) Voorzitter CVV, portefeuillehouder
(2) Coördinator

 

Bijlage 2.
CVV VCT/MVA.

Benoeming van de leden van de CVV.

 1. Bij de benoeming van de leden van de CVV zal door het Bestuur worden gekeken naar ervaring, integriteit, beschikbaarheid en betrokkenheid bij de MVA. Aan deze benoeming is een periode van 2 jaar verbonden, welke door het bestuur weer verlengd wordt bij gebleken geschiktheid. Vóór 1 april van het even jaar ontvangen de CVV-leden een uitnodiging van het MVA-bestuur tot continuering van hun activiteiten in de commissie.
 2. Ervaring:
  • Uren: tenminste 1000 uur SEP (compensatie met max. 125 uur kan gegeven worden, voor uren gevlogen op TMG en/of MLA);
  • Buitenland ervaring: tenminste 125 uur;
  • i.b.v. geldig BvB (ATPL, CPL of PPL met tenminste FI SEP); voorkeur genieten zij, die tevens een examinator-bevoegdheid bezitten.
 3. Kandidaten zullen door het bestuur MVA worden voorgedragen aan de CVV. De CVV beoordeelt de vliegtechnische vaardigheid en ervaring van de kandidaat. Mede maatgevend zal zijn hoe het adspirant-CVV-lid past binnen de CVV. Ook de CVV kan kandidaten voordragen aan het bestuur.
 4. Leden van de CVV, die niet meer voldoen aan de in punt 1 genoemde eisen, kunnen door het bestuur ontheven worden van hun functie.