Vliegurenregistratie en invullen journaal

 PH-AVB, PH-CVT, PH-VTA

 

De urenteller begint pas te lopen tijdens take-off en stopt tijdens de landing.

 

 

Aflezen tellerstand: 3149 uur en 3 minuten à 3 -> 3149:03 uren:minuten

Stel de beginstand was: 3147:17 (uren:minuten) en de take-off tijd 10:53, dan is de zuivere vliegtijd:

 

3149:03
3147:17
1:46 uren:minuten

Landingstijd: 10:53 + 1:46 = 12:39

Invullen in het Journaal:

Stap 1: Vliegtijd = 1:46

Stap 2: Bloktijd (Vliegtijd plus 6 minuten taxitijd) = 1:52